اخبار و اطلاعیه ها

فستیوال ملی ایده‌بازار فناوری سلامت

در این صفحه می توانید اخبار و اطلاعیه های مرتبط با رویداد را مطالعه کنید

فستیوال ملی ایده بازار فناوری سلامت به همت معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه ریزی و در حال اجراست. شما می توانید در این صفحه اخبار و اطلاعیه های مرتبط با این رویداد فناورانه را مطالعه کنید. محورهای این فستیوال داروهای گیاهی و طبیعی، مکمل ها و خوراک و نوشیدنی است.